Yuying Secondary School

Spreading Kindness In Our Neighbourhoods

@friendlyneighbourhood_yyss

Uniformed Group: National Cadet Corps (NCC) Land
By: CHEW LIP YANG, MUHAMMAD NAQIIB BIN MOHAMED DAWOOD, SOH YI HENG XAVIER, SIDDIQ BIN RAHMAT LOW, NOR PRINCE AZREEN BIN SUDIRMAN, ISAAC KOH ZHE QUAN (XU ZHEQUAN), KHO KAI JIE ALSTON, BENSON LIANG XIANGHE, GOH YI HERN JAVIER (WU YIHENG), FARID HAZMAN BIN ABDUL RAHMAN, FARHAN SADIK MUHEEB, BRAYDEN HENG BIN KAI.

Theme: Neighbourliness

To foster good relationship with our neighbours through posts on an Instagram group.