Compassvale Secondary School

Grace Ambassadors

@ncc_cvss_cares

Uniformed Group: NCC (Air)
By: Mathew Pek Jie Yao, Cafleo Kennedy Tan Ying Zhuang, Soo Yi Ren, Muhammad Huzaifah Bin Muhammad Hazri, Cheok Cheng Hoe, Xavier Kong Meng Kiat, Muhamad Aqil Bin Muhamad Faizal, Aloysius Tan Jia Ming.

Theme: Neighbourliness

Our idea was to increase friendly neighbour to neighbour interactions and raise more awareness on how to be friendly with neighbours.